Logo

Rešenja

Kreirajte pozitivno onbording iskustvo

  • Standardizujte proces onbordinga za sve zaposlene na svim lokacijama
  • Prilagodite proces za svaku poziciju, uživo i onlajn
  • Ubrzajte prelazak sa obuke na posao
star

Onbording

Onbording novih kolega smatra se sve važnijim jer daje uvid u način na koji kompanija upravlja procesima, počevši sa uključivanjem novih kolega u posao. Koliko je važan i često potcenjen aspekt upravljanja kadrom govori u prilog i činjenica da su objavljene brojne knjige i mnoštvo člaanaka na ovu temu. Sam proces uključuje ne samo upoznavanje novih kolega sa firmom i procesima koji su važni za njihovo ukjlučivanje i funkcionisanje u timu, već i stalno usklađivanje materijala, ciljeva i komunikacije sa kompanijskim ciljevima. Ako ovome dodamo više lokacija na kojima firma posluje, kao i onlajn način rada – jasno je da je standardizajia procesa izuzetno bitna kako bi se obezbedio jednako kvalitetan start svim novim kolegama.

WAY2LRN je razvijen kako bi pomogao HR menadžerima i njihovim timovima da standardizuju, postave i automatizuju proces, prate proces onbordinga i mentorstva, bez obzira na veličinu kompanije, lokaciju, vremensku zonu i momenat kada počinje onboarding za nove ljude.

Image
shape

Funkcionalnosti

Upravljajte procesom bez napora

Dodajte nove kolege na platformu u par klikova. Kada im dodelite pozicije dobiće pristup svim materijalima neophodnim za efikasno i kvalitetno uključivanje u svoje timove i radne mesto.

Funkcionalnosti

Efikasna komunikacija za bolje rezultate

Mogućnost komunikacije sa mentorom, kolegama i razmena informacija i mišljenja asihrono omogućava svim učesnicima da nezavisno upravljaju svojim vremenom i obavezama.

Image
shape
Image
shape

Funkcionalnosti

Efikasna komunikacija za bolje rezultate

Mogućnost komunikacije sa mentorom, kolegama i razmena informacija i mišljenja asihrono omogućava svim učesnicima da nezavisno upravljaju svojim vremenom i obavezama.

Iskustva korisnika

Korisnici kažu

„Početak novog posla je uvek stresan, ja sam morao puno toga da naučim kako bih pokazao da mogu dobro da obavljam posao. WAY2LRN je bio pravo iznenađenje, sve što mi je trebalo (dokumentacija, orijentacioni video snimci, procedure i početna obuka) bilo je tu i platforma je bila laka za korišćenje. Moj panel je prikazivao šta mi je dodeljeno, rokove i osobe za kontakt u slučaju pitanja.

student

Marko P.

Inženjer

Use Cases

Latest on Onbording